ANGIELSKI DLA FIRM

Kursy obejmują angielski ogólny z językiem branżowym, uwzględniając specyfikę firmy oraz potrzeby uczestników zajęć.

Kształt kursu zależy od:

 • wstępnego poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika zajęć;
 • poziomu docelowego (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego;
 • indywidualnych potrzeb uczestników oraz priorytetów całej grupy (np. konwersacje, negocjacje, korespondencja biznesowa, opracowywanie raportów, przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji);
 • intensywności zajęć oraz czasu, w którym określone cele mają zostać osiągnięte.

W trakcie trwania kursu:

 • poprzez swobodną, otwartą i przyjazną atmosferę uczestnicy motywowani są do aktywności;
 • biorący udział w zajęciach korzystają z nowoczesnych, sprawdzonych i skutecznych materiałów językowych, dostosowanych do celów, specyfiki i poziomu grupy;
 • kursanci otrzymują informację zwrotną na temat postępów w nauce;
 • tempo pracy dostosowane jest do możliwości oraz wyznaczonych celów grupy.

Korzyści:

 • zwiększenie kompetencji językowych pracowników firmy oraz nabycie większej pewności w posługiwaniu się językiem angielskim w międzynarodowych kontaktach biznesowych;
 • ulepszenie zdolności komunikacyjnych z klientami zagranicznymi;
 • pozytywne kształtowanie wizerunku firmy oraz zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.