Lektor

Jacek Zając

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obronił pracę magisterską na temat tłumaczenia dyskursu politycznego. Ukończył dwie specjalizacje: metodykę nauczania języka angielskiego oraz translatorykę. Odbył stypendium naukowe na Uniwersytecie w Padwie, we Włoszech.

Posiada długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego, w szczególności w klasach licealnych, z programem rozszerzonym, a także w prowadzeniu zajęć z angielskiego w biznesie. Pełni funkcję egzaminatora maturalnego z języka angielskiego.

Jest tłumaczem tekstów technicznych, a także stałym współpracownikiem ogólnopolskiego magazynu dla młodzieży, gdzie prowadzi stałą rubrykę poświęconą nauce języka angielskiego.