ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Zajęcia indywidualne mają na celu przygotowanie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim przed podjęciem pracy.

Cel zajęć:

 • zwiększenie komunikatywności ze szczególnym zwróceniem uwagi na płynność i poprawność wypowiedzi;
 • poszerzenie zakresu słownictwa wraz ze zróżnicowaniem rejestru wypowiedzi (styl formalny, półformalny, nieformalny);
 • nauka autoprezentacji własnej osoby przez ukazanie swoich mocnych stron oraz korzyści jakie może odnieść firma zatrudniając danego kandydata;
 • wyeliminowanie typowych błędów wymowy poprzez poznanie systemu fonetycznego języka angielskiego wraz z ćwiczeniami;
 • rozwój pozostałych kompetencji językowych (pisanie, czytanie, słuchanie) przydatnych w pracy z klientami zagranicznymi;
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie zajęć:

 • uczestnik określa swoje priorytety i potrzeby językowe oraz decyduje o kształcie kursu;
 • otrzymuje informację zwrotną na temat mocnych stron oraz obszarów, które należałoby poprawić;
 • korzysta z profesjonalnych materiałów dostosowanych do jego poziomu oraz potrzeb;
 • zapoznaje się z zasadami komunikacji interpersonalnej (sygnały niewerbalne, język ciała);
 • ma możliwość przygotowania i sprawdzenia CV oraz listu motywacyjnego.

Korzyści:

 • zwiększenie poczucia pewności siebie oraz przełamanie stresu wynikającego z prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą po angielsku;
 • wzrost kompetencji językowych, które mogą być wykorzystane w życiu osobistym oraz na każdym późniejszym etapie kariery zawodowej.