EGZAMINY CAMBRIDGE

Kursy grupowe lub indywidualne przeznaczone są dla osób, które zamierzają przystąpić do egzaminów: FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English).

Poszczególne egzaminy odpowiadają następującym poziomom według Common European Framework of Reference for Languages:

- First Certificate in English – poziom B2
- Certificate in Advanced English – poziom C1
- Certificate of Proficiency in English – poziom C2

Cel zajęć:

  • przygotowanie osób przystępujących do wybranego egzaminu Cambridge;
  • wsparcie i uzupełnienie samodzielnego procesu kształcenia.

W trakcie zajęć kursanci:

  • rozwijają kompetencje językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie) sprawdzane na egzaminach Cambridge;
  • poznają strukturę egzaminu oraz występujące na nim rodzaje zadań;
  • otrzymuje informację zwrotną na temat postępów oraz realną ocenę stopnia przygotowania do egzaminu;
  • korzystają z profesjonalnych materiałów dydaktycznych;
  • rozwiązują testy z lat ubiegłych.

Korzyści:

  • zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy wraz z pogłębieniem znajomości języka na określonym poziomie i uzyskaniem wybranego certyfikatu.