EGZAMIN MATURALNY

Zajęcia grupowe lub indywidualne przeznaczone są dla osób, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Cel zajęć:

 • nadrobienie zaległości wynikających z niesystematycznej pracy na poszczególnych etapach kształcenia;
 • uzupełnienie braków wiedzy i umiejętności związanych z niskim poziomem nauczania w placówce edukacyjnej (szkole);
 • poprawa swojej konkurencyjności poprzez osiągnięcie wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego;
 • zwiększenie szans na przyjęcie na prestiżowe studia.

W trakcie trwania zajęć uczeń:

 • rozwija wszystkie kompetencje językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie;
 • poznaje specyfikę egzaminu, rodzaj zadań, ich poziom trudności oraz obowiązujące ramy czasowe;
 • zapoznaje się ze skutecznymi sposobami rozwiązywania testów (strategie egzaminacyjne, unikanie pułapek, zarządzanie czasem);
 • jest traktowany indywidualnie, z uwzględnieniem jego potrzeb i oczekiwań;
 • motywowany jest do pracy oraz otrzymuje informację o postępach w nauce;
 • korzysta z nowoczesnych i sprawdzonych materiałów dydaktyczne dzięki którym skonsoliduje i poszerzy swoją wiedzę i umiejętności językowe;
 • rozwiązuje arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych.

Korzyści:

 • zwiększenie swobody posługiwania się językiem angielskim;
 • przełamanie bariery strachu przed egzaminem;
 • uzupełnienie, poszerzenie i skonsolidowanie materiału oraz nadrobienie zaległości;
 • wzrost kompetencji językowych, które oprócz egzaminu mogą zostać wykorzystanie w dalszym życiu.